Sch Hng dn cc Vng Chim Quan trng Vit Nam l mt phn ng gp cho cng tc quy hoch bo tn ti Vit Nam trong th k 21. Cun sch s dng chim l sinh vt ch th xc nh mt tp hp cc vng c tm quan trng quc t cho vic bo tn a dng sinh hc. Cc loi chim c s dng khng ch do bn thn chng l mc tiu bo tn, m cn bi chng chng t l nhm ch th hu hiu cho tnh a dng ca cc nhm sinh vt khc, c bit l xc nh mt mng li cc vng u tin cho cng tc bo tn.

Mc tiu ca sch hng dn l gii thiu thng tin v cc vng c tm quan trng quc t i vi cng tc bo tn chim v a dng sinh hc ti Vit Nam. Cc mc tiu c th l:

  • Trnh by thng tin v cc vng c tm quan trng quc t i vi vic bo tn chim v cc nhm sinh vt khc di dng quy chun v r rng;

  • H tr Vit Nam thc hin cc cam kt theo Cng c a dng Sinh hc thng qua vic xc nh cc vng cn c xy dng khu bo v c mt h thng mang tnh i din v Cng c v cc Vng t ngp nc c tm Quan trng Quc t thng qua xut cc vng cng nhn Khu Ramsar.

  • Thng tin n cc nh hoch nh chnh sch cc cp v cc gi tr a dng sinh hc ca cc khu vc, xc nh mi e da n tnh a dng sinh hc, v xut cc gii php c th m bo cng tc bo tn cc vng .

  • Xc nh cc u tin cho cc hot ng bo tn v thc y cc c quan nh nc, cc nh ti tr v t chc Phi Chnh ph thc hin chng.

  • Cung cp ngun thng tin c ng phc v cho gio dc, o to v cc hot ng nhn thc mi trng.

  • Cung cp thng tin v cc vng quan trng i vi chim v cc nhm sinh vt khc dng nhng ngi xem chim c th truy cp c v qua h tr pht trin du lch sinh thi ti Vit Nam.

Cun sch hng dn do BirdLife International in Indochina v Vin Sinh thi v Ti nguyn Sinh vt thc hin trong khun kh cc hot ng ca d n Ci thin cng tc quy hoch bo tn thng qua tng cng nng lc th ch ti Cam-pu-chia, Lo v Vit Nam do Danida ti tr.