Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Đoàn tham quan chụp ảnh tại lô rừng trồng gỗ lớn đạt chứng chỉ FSC tại địa bàn Chi hội Chầm