Viet Nature Conservation Centre
Viet Nature – Forest environment lease for scientific research and long term conservation of watershed protection forest at Khe Nuoc Trong, Le Thuy, Quang Binh
Viet Nature – Forest environment lease for scientific research and long term conservation of watershed protection forest at Khe Nuoc Trong, Le Thuy, Quang Binh

Viet Nature – Forest environment lease for scientific research and long term conservation of watershed protection forest at Khe Nuoc Trong, Le Thuy, Quang Binh

Quang Binh, February 5th 2015 Le Thuy, Quang Binh – On February 5th 2015, in the headquarters of Le Thuy District People’s Committee, Quang Binh province, a forest environmental lease contract was signed between Le Thuy District People’s Committee, Dong…

(Tiếng Việt) Thông báo tìm tư vấn điều tra thảm và khu hệ thực vật rừng cho dự án Khe Nước Trong

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ…

(Tiếng Việt) Thông báo tìm tư vấn điều tra các loài Bò sát và Ếch nhái cho dự án Khe Nước Trong

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ…

(Tiếng Việt) Thông báo tìm tư vấn điều tra về khai thác, buôn bán gỗ và động vật hoang dã cho dự án Khe Nước Trong

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ…

Interns recruitment

Viet Nature Conservation Centre is a non-profit Scientific and Technological Organisation, operating in the field of nature conservation, under the Union of Science and Technology of Vietnam (called VUSTA). Viet Nature was converted from an international conservation organization-BirdLife International which has been…

Lauch of “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong Chau – Khe Nuoc Trong Forest, Le Thuy District, Quang Binh Province” project
Lauch of “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong Chau – Khe Nuoc Trong Forest, Le Thuy District, Quang Binh Province” project

Lauch of “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong Chau – Khe Nuoc Trong Forest, Le Thuy District, Quang Binh Province” project

Đồng Hới, Quảng Bình – This morning, 13/8/2014, at Sai Gon – Quang Binh Hotel, Viet Nature Conservation Centre and Quang Binh Forest Protection Department launched their project entitled “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong…