Viet Nature Conservation Centre

Khe Nước Trong

Exhibition “Joining hands to save wildlife” held by Viet Nature
Exhibition “Joining hands to save wildlife” held by Viet Nature

Exhibition “Joining hands to save wildlife” held by Viet Nature

Viet Nature Conservation Centre, sponsored by BirdLife International, KNCF Foundation and The Body Shop, organized an exhibition entitled “Joining hands to save wildlife” at the campus of the Saigon – Quang Binh Garden Café and Children’s House in Quang Binh…

Efforts are underway to reintroduce Edwards’s pheasant back into the wild
Efforts are underway to reintroduce Edwards’s pheasant back into the wild

Efforts are underway to reintroduce Edwards’s pheasant back into the wild

Edwards’s Pheasant (Lophura edwardsi) | By Don Butler The white framed faces of the Red-shanked Douc monkeys look out from the canopy of Khe Nuoc Trong forests in Le Thuy district, Quang Binh province. In the distance, the calls of…

(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường
(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Do nhu cầu mở rộng hoạt động dự án, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt cần tuyển thêm 02 CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI HIỆN TRƯỜNG làm việc tại Văn phòng…

(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường
(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình”…

Viet Nature – Forest environment lease for scientific research and long term conservation of watershed protection forest at Khe Nuoc Trong, Le Thuy, Quang Binh
Viet Nature – Forest environment lease for scientific research and long term conservation of watershed protection forest at Khe Nuoc Trong, Le Thuy, Quang Binh

Viet Nature – Forest environment lease for scientific research and long term conservation of watershed protection forest at Khe Nuoc Trong, Le Thuy, Quang Binh

Quang Binh, February 5th 2015 Le Thuy, Quang Binh – On February 5th 2015, in the headquarters of Le Thuy District People’s Committee, Quang Binh province, a forest environmental lease contract was signed between Le Thuy District People’s Committee, Dong…

(Tiếng Việt) Thông báo tìm tư vấn điều tra thảm và khu hệ thực vật rừng cho dự án Khe Nước Trong

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ…

Lauch of “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong Chau – Khe Nuoc Trong Forest, Le Thuy District, Quang Binh Province” project
Lauch of “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong Chau – Khe Nuoc Trong Forest, Le Thuy District, Quang Binh Province” project

Lauch of “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong Chau – Khe Nuoc Trong Forest, Le Thuy District, Quang Binh Province” project

Đồng Hới, Quảng Bình – This morning, 13/8/2014, at Sai Gon – Quang Binh Hotel, Viet Nature Conservation Centre and Quang Binh Forest Protection Department launched their project entitled “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong…