Efforts are underway to reintroduce Edwards’s pheasant back into the wild

Edwards’s Pheasant (Lophura edwardsi) | By Don Butler The white framed faces of the Red-shanked Douc monkeys look out from the canopy of Khe Nuoc Trong forests in Le Thuy district, Quang Binh province. In the distance, the calls of White-cheeked Gibbons echo through the early morning stillness. Browsing in the shadows of the forest … Read more Efforts are underway to reintroduce Edwards’s pheasant back into the wild

(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Do nhu cầu mở rộng hoạt động dự án, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt cần tuyển thêm 02 CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI HIỆN TRƯỜNG làm việc tại Văn phòng dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái … Read more (Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình” có nhu cầu tuyển dụng ứng viên phù hợp cho vị trí Cán bộ dự … Read more (Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Project Field Manager Recruitment

Viet Nature Conservation Centre is a non-profit Scientific and Technological Organisation, operating in the field of nature conservation, under the Union of Science and Technology of Vietnam (called VUSTA). Viet Nature was converted from an international conservation organization-BirdLife International which has been operating in Vietnam for 20 years in the field of nature conservation. Currently we are … Read more Project Field Manager Recruitment

Project Accountant Recruitment

Viet Nature Conservation Centre is a non-profit Scientific and Technological Organisation, operating in the field of nature conservation, under the Union of Science and Technology of Vietnam (called VUSTA). Viet Nature was converted from an international conservation organization-BirdLife International which has been operating in Vietnam for 20 years in the field of nature conservation. Currently we are … Read more Project Accountant Recruitment

Viet Nature – Forest environment lease for scientific research and long term conservation of watershed protection forest at Khe Nuoc Trong, Le Thuy, Quang Binh

Quang Binh, February 5th 2015 Le Thuy, Quang Binh – On February 5th 2015, in the headquarters of Le Thuy District People’s Committee, Quang Binh province, a forest environmental lease contract was signed between Le Thuy District People’s Committee, Dong Chau Watershed Protective Forest Management Board, and Viet Nature Conservation Centre. This activity is part … Read more Viet Nature – Forest environment lease for scientific research and long term conservation of watershed protection forest at Khe Nuoc Trong, Le Thuy, Quang Binh

(Tiếng Việt) Thông báo tìm tư vấn điều tra thảm và khu hệ thực vật rừng cho dự án Khe Nước Trong

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ sơ đăng ký (bao gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) tới đại diện của … Read more (Tiếng Việt) Thông báo tìm tư vấn điều tra thảm và khu hệ thực vật rừng cho dự án Khe Nước Trong

Lauch of “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong Chau – Khe Nuoc Trong Forest, Le Thuy District, Quang Binh Province” project

Đồng Hới, Quảng Bình – This morning, 13/8/2014, at Sai Gon – Quang Binh Hotel, Viet Nature Conservation Centre and Quang Binh Forest Protection Department launched their project entitled “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong Chau – Khe Nuoc Trong Forest, Le Thuy District, Quang Binh Province”. This project is … Read more Lauch of “Protection of biodiversity and enhancement of ecosystem services of the Dong Chau – Khe Nuoc Trong Forest, Le Thuy District, Quang Binh Province” project

Advancing Forest of Hope Program in Vietnam

In September 2013, Viet Nature Conservation Centre confirmed the selection of Khe Nuoc Trong Watershed Protection Forest in Quang Binh province for the first “Forest of Hope” model in Vietnam.  The Forests of Hope program, which was a global program created by BirdLife international, links forest conservation on the ground to its policy and advocacy … Read more Advancing Forest of Hope Program in Vietnam