Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Cơ cấu tổ chức

BAN QUẢN TRỊ

Bà Phạm Tuấn Anh – Đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc

Ông Lê Trọng Trải – Đồng sáng lập, Giám đốc

BAN CỐ VẤN

  • Tiến sĩ Đặng Ngọc Cần, chuyên gia động vật và bảo tồn, Phó Giám Đốc, Trung tâm Đa dạng sinh học và an toàn sinh học (CBB).
  • Tiến sĩ Nguyễn Cử, chuyên gia nghiên cứu về các loài chim và bảo tồn.
  • Ông Vũ Văn Dũng, chuyên gia thực vật và bảo tồn.
  • Tiến sĩ Trần Trung Dũng, Phó Giám Đốc, Đại học Tây Nguyên.
  • Tiến sĩ Hà Văn Tuế, nhà thực vật học và bảo tồn.
  • Ông Nguyễn Đức Tú, Điều phối viên về nước và đất ngập nước, IUCN Việt Nam.

Comments are closed.