Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt
Chuyến tham quan học tập về trồng rừng gỗ lớn và thành lập hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững với TTH-FOSDA
Chuyến tham quan học tập về trồng rừng gỗ lớn và thành lập hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững với TTH-FOSDA

Chuyến tham quan học tập về trồng rừng gỗ lớn và thành lập hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững với TTH-FOSDA

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Việt Nature) đã tổ chức thành công chuyến tham quan học tập về  trồng rừng gỗ lớn, kinh nghiệm thành lập Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững (HTX LNBV) và áp dụng…

(English) TUYỂN TƯ VẤN VIÊN DỰ ÁN
(English) TUYỂN TƯ VẤN VIÊN DỰ ÁN

(English) TUYỂN TƯ VẤN VIÊN DỰ ÁN

Tư vấn thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững và chuẩn bị triển khai bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Việt Nature đang thực hiện…