Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Tài nguyên

Thư viện Thiên nhiên Việt khuyến khích mọi cá nhân có quan tâm sử dụng nguồn tài liệu tham khảo quý báu tại thư viên của Trung tâm đặt tại Phòng 202, Tòa nhà 18T2, đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Trước khi đến, vui lòng đặt lịch hẹn với nhân viên trung tâm qua số điện thoại (84 24) 6278.1380 hoặc gửi email đến admin@thiennhienviet.org.vn. Thư viện hiện đang lưu trữ nhiều tài liệu tham khảo chung về môi trường, cùng nhiều nghiên cứu chuyên đề về bảo tồn ở tiếng Anh và tiếng Việt. Ngoài ra, thư viện cũng có nhiều bộ sách/tài liệu hoàn chỉnh về mạng lưới các khu bảo tồn của Việt Nam, cũng như Danh mục Vùng chim quan trọng (IBA) cho khu vực Đông Dương gồm ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

Nguồn tài liệu khác  (Vui lòng sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Internet Explorer)

BirdLife Publications (Information to be uploaded)

Important Bird Area Vnese

Important Bird Area Eng

Sourcebook of Existing and Proposed Protected Areas in Vietnam: Second Edition