Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Do nhu cầu mở rộng hoạt động dự án, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt cần tuyển thêm 02 CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI HIỆN TRƯỜNG làm việc tại Văn phòng dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe … Đọc tiếp Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình” có nhu cầu tuyển dụng ứng viên phù hợp cho vị trí Cán bộ dự án tại hiện trường. Chức danh:      … Đọc tiếp Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Thông báo tuyển dụng Quản lý dự án tại hiện trường

Viet Nature Conservation Centre is a non-profit Scientific and Technological Organisation, operating in the field of nature conservation, under the Union of Science and Technology of Vietnam (called VUSTA). Viet Nature was converted from an international conservation organization-BirdLife International which has been operating in Vietnam for 20 years in the field of nature conservation. Currently we are … Đọc tiếp Thông báo tuyển dụng Quản lý dự án tại hiện trường

Thông báo tuyển dụng Cán bộ Kế toán dự án

Viet Nature Conservation Centre is a non-profit Scientific and Technological Organisation, operating in the field of nature conservation, under the Union of Science and Technology of Vietnam (called VUSTA). Viet Nature was converted from an international conservation organization-BirdLife International which has been operating in Vietnam for 20 years in the field of nature conservation. Currently we are … Đọc tiếp Thông báo tuyển dụng Cán bộ Kế toán dự án

Thông báo tìm tư vấn điều tra thảm và khu hệ thực vật rừng cho dự án Khe Nước Trong

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ sơ đăng ký (bao gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) tới đại diện của dự án Khe Nước Trong (chi tiết vui … Đọc tiếp Thông báo tìm tư vấn điều tra thảm và khu hệ thực vật rừng cho dự án Khe Nước Trong

Thông báo tìm tư vấn điều tra các loài Bò sát và Ếch nhái cho dự án Khe Nước Trong

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ sơ đăng ký (bao gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) tới đại diện của dự án Khe Nước Trong (chi tiết vui … Đọc tiếp Thông báo tìm tư vấn điều tra các loài Bò sát và Ếch nhái cho dự án Khe Nước Trong

Thông báo tìm tư vấn điều tra về khai thác, buôn bán gỗ và động vật hoang dã cho dự án Khe Nước Trong

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ sơ đăng ký (bao gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) tới đại diện của dự án Khe Nước Trong (chi tiết vui … Đọc tiếp Thông báo tìm tư vấn điều tra về khai thác, buôn bán gỗ và động vật hoang dã cho dự án Khe Nước Trong

Cần tuyển dụng thực tập sinh (intern)

Trung Tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt là một Tổ chức Khoa học công nghệ, không vì lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là VUSTA). Trung tâm được chuyển đổi từ tổ chức bảo tồn quốc … Đọc tiếp Cần tuyển dụng thực tập sinh (intern)