Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Thông báo tìm tư vấn điều tra về khai thác, buôn bán gỗ và động vật hoang dã cho dự án Khe Nước Trong

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ sơ đăng ký (bao gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) tới đại diện của dự án Khe Nước Trong (chi tiết vui lòng xem thông tin bên dưới).

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 29/12/2014.

Điều khoản tham chiếu cho vị trí

 Điều tra về khai thác, buôn bán gỗ và động vật hoang dã Vùng dự án Khe Nước Trong-Động Châu, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

 

Bối cảnh dự án

Cùng với Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và Ban quản lý Rừng phòng hộ Động Châu (viết tắt là “BQL RPH Động Châu”), Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Thiên nhiên Việt) thực hiện dự án 5 năm với tiêu đề “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” (sau đây gọi tắt là “Dự án KNT”). Mục tiêu của dự án là thông qua sự hợp tác giữa Thiên nhiên Việt, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và BQL RPH Động châu xây dựng nền tảng hỗ trợ và quản lý khu vực rừng Khe Nước Trong và sinh cảnh xung quanh như một khu bảo tồn thiên nhiên, xứng tầm với giá trị đa dạng sinh học nổi bật của nó. Thiên nhiên Việt chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án.

Kết quả đánh giá nhu cầu bảo tồn vừa rồi với Ban quản RPH Động Châu, xã kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã chỉ ra rằng hai mối đe dọa lớn nhất đến đa dạng sinh học của Vùng dự án là săn bắn, bẫy động vật hoang dã và khai thác gỗ. Đối tượng liên quan tới hoạt động bất hợp pháp trên bao gồm người địa phương (từ các thôn bản: Rum-Ho, Hà Lẹc, An Bai, Trung Đoàn, Làng Việt Xô), người đến từ các huyện khác của tỉnh Quảng Bình và người dân ở huyện Vĩnh Linh (xã Vĩnh Ô) và Huyện Hướng Hóa (xã Hướng Lập) của tỉnh Quảng Trị.

Để hỗ trợ cho Chiến lược và Kế hoạch quản lý Khe Nước Trong-Động Châu, dự án cần sự đóng góp của Tư vấn điều tra khảo sát về tình trạng khai thác gỗ, săn bắn động vật hoang dã bất hợp pháp và mạng lưới buôn bán các sản phẩm trên theo đề cương chi tiết dưới đây.

Mục tiêu và nhiệm vụ chính của hoạt động tư vấn

1. Rà soát các báo cáo đã khảo sát, nghiên cứu về săn bắn và buôn bán động vật hoang dã đã thực hiện ở tỉnh Quảng Bình và vùng giáp ranh thuộc tỉnh Quảng Trị để làm cơ sở đối chiếu, so sánh hoặc tham khảo những tụ điểm thu mua, trung chuyển và buôn bán động vật hoang dã và gỗ.

2. Đánh giá tình trạng khai thác và buôn bán hiện tại

Lượng hóa về khai thác và buôn bán gỗ và động vật hoang dã mà chúng được khai thác từ: vùng dự án (Động Châu-Khe Nước Trong) và các khu vực lân cận (Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Rừng PH sông Bến Hải, Lâm trường Khe Giữa, Long Đại, Trường Sơn. ..), chi tiết hóa tới:

–          Loài

–          Số lượng

–          Giá

–          Chiều hướng và mùa vụ

–          Phương tiện khai thác, bẫy bắt

–          Các loài khai thác được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau (gia dụng, trưng bầy, làm thực phẩm, làm cảnh, làm thuốc…);

3. Xác định các đặc trưng và động cơ của hoạt động bất hợp pháp/phi pháp

–          Tính mùa vụ (ví dụ như: săn bắn bẫy, khai thác, hái lượn..)

–          Vị trí trong mạng lưới buôn bán (tại địa phương, xã, huyện, tỉnh..);

–          Các loài trong buôn bán

4. Xác định các đường dây từ khai thác đến buôn bán theo không gian

–          Thành phần tham gia hoạt đông khai thác và buôn bán

–          Địa điểm khai thác, vận chuyển và buôn bán;

–          Đường dây/mạng lưới vận chuyển, buôn bán;

–          Điểm cuối cùng của đường dây.

5. Đánh giá các hoạt động thực thi pháp luật đối với hoạt động khai thác bất hợp pháp trong vùng dự án và rộng hơn trên phạm vi toàn tỉnh và hiệu quả để giảm thiểu.

6. Đưa ra những đề xuất nhằm giảm thiểu, ngăn ngừa liên quan đến khai thác, buôn bán gỗ và động vật hoang dã trong vùng dự án bao gồm:

–          Các hoạt động khẩn cấp/ngắn hạn (1-2 năm) và dài hơn (3-5 năm);

–          Xác định vai trò của các bên liên quan;

–          Xác định các biện pháp kiểm soát, phối hợp liên ngành.

Yêu cầu tư vấn đưa ra và áp dụng phương pháp điều tra thích hợp để thu thập thông tin chính xác nhất: ví dụ như: điều tra bí mật với những hoạt động phi pháp, điều tra/phỏng vấn chính thức với những cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Dự sẽ cung cấp những tài liệu, báo cáo có liên quan đến điều tra buôn bán gỗ và động vật hoang dã đã thực hiện ở tỉnh Quảng Bình và Quảng trị để làm tài liệu tham khảo.

Kết quả mong đợi

Kết quả điều tra được chi tiết hóa trong một báo cáo Tiếng Việt với những điểm chính sau:

–         Mô tả phương pháp sử dụng;

–         Kết quả điều tra với những nội dung nêu trên;

–         Đề xuất các giải pháp giảm thiểu/hành động trước mắt và lâu dài.

Phạm vi hoạt động của của tư vấn

–          Vùng dự án thuộc Rừng PH Động Châu, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

–          Các vùng lân cận: trong phạm vị các xã khác thuộc huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, Bố Trạch,TP Đồng Hới;

–          Các xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) và Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) của tỉnh Quảng Trị.

Phạm vi nhóm tư vấn

Nhóm tư vấn ít nhất phải có 2 người, ngoài ra cán bộ dự án có thể hỗ trợ thêm từ một đến hai người. Trong nhóm tư vấn sẽ có một người làm trưởng nhóm. Trước khi thực hiện trưởng nhóm phải thống nhất/tập huấn trong nhóm về phương pháp/kịch bản tiếp cận để thu thập thông tin đối với những đối tượng tiếp cận là những người liên quan đến hoạt động phi pháp.

Yêu cầu về năng lực của tư vấn

Tư vấn phải có kinh nghiệm liên quan đến khai thác buôn bán tài nguyên rừng bất hợp pháp (gỗ, động vật hoang dã và các loại lâm sản phi gỗ quý hiếm khác).

Tư vấn có kinh nghiệm làm việc ở vùng dự án và tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Tư vấn là người Việt Nam.

Thời gian dự kiến thực hiện:

Tháng 1-2/2015

Các tư vấn quan tâm và có khả năng đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian như trên xin vui lòng liên hệ và nộp đề cuơng kỹ thuật và tài chính cho:

Ông Lê Trọng Trải, Cố vấn kỹ thuật của dự án Khe Nước Trong

Điện thoại: 0978 520 006

E-mail: trai.letrong@thiennhienviet.org.vn