Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Cần tuyển dụng thực tập sinh (intern)

Trung Tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt là một Tổ chức Khoa học công nghệ, không vì lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là VUSTA). Trung tâm được chuyển đổi từ tổ chức bảo tồn quốc tế-BirdLife International đã hoạt động ở Việt Nam 20 năm trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên.

 Hiện nay chúng tôi đang thực hiện dự án ‘Bảo vệ đa dạng sinh học và tăng cường các dịch vu sinh thái của rừng Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình’.

Để tăng cường kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ khoa học trẻ của Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên. Chúng tôi cần tuyển dụng 03 thực tập sinh theo những yêu cầu sau đây:

–          Mới hoặc sắp tốt nghiệp các trường đại học với chuyên ngành lâm nghiệp, sinh học, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên;

–          Có kết quả học tập từ khá trở lên;

–          Có khả năng làm việc trên thực địa (rừng và cộng đồng địa phương sống gần rừng);

–        Ưu tiên cho những ứng viên có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh: nghe, nói, viết tốt), có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL

Địa điểm làm việc: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt tại Hà Nội (50%) và thực địa tại hiện trường dự án của Trung tâm ở các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (50%).

Quyền lợi của ứng viên khi được tuyển dụng:

–          Được cấp sinh hoạt phí;

–          Phụ cấp khi tham gia thực địa tại hiện trường theo chế độ quy định của dự án;

–        Được hướng dẫn, đào tạo để thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên;

–          Có cơ hội được tuyển dụng thành cán bộ của Dự án hoặc Trung tâm

Yêu cầu về hồ sơ ứng viên:

–          Đơn xin tham gia thực tập sinh (bầy tỏ mối quan tâm và mong đợi);

–          Lý lịch khoa học kèm theo ảnh;

–        Bằng tốt nghiệp đại học hoặc kết quả học tập gần đây nhất và các chứng chỉ đào tạo khác (nếu có).

Hồ sơ xin gửi về:

Theo đường bưu điện:

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Phòng 202, Nhà 18 T2, Đường Lê Văn Lương, Hà Nội

Theo đường thư điện tử:

Địa chỉ E-mail: Admin@thiennhienviet.org.vn

Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ: 15/12/2014

Thông tin về Trung tâm ở địa chỉ: www.thiennhienviet.org.vn