Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Do nhu cầu mở rộng hoạt động dự án, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt cần tuyển thêm 02 CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI HIỆN TRƯỜNG làm việc tại Văn phòng dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe … Đọc tiếp Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình” có nhu cầu tuyển dụng ứng viên phù hợp cho vị trí Cán bộ dự án tại hiện trường. Chức danh:      … Đọc tiếp Thông báo tuyển dụng Cán bộ Dự án tại hiện trường

Thông báo tuyển dụng Quản lý dự án tại hiện trường

Viet Nature Conservation Centre is a non-profit Scientific and Technological Organisation, operating in the field of nature conservation, under the Union of Science and Technology of Vietnam (called VUSTA). Viet Nature was converted from an international conservation organization-BirdLife International which has been operating in Vietnam for 20 years in the field of nature conservation. Currently we are … Đọc tiếp Thông báo tuyển dụng Quản lý dự án tại hiện trường

Thông báo tuyển dụng Cán bộ Kế toán dự án

Viet Nature Conservation Centre is a non-profit Scientific and Technological Organisation, operating in the field of nature conservation, under the Union of Science and Technology of Vietnam (called VUSTA). Viet Nature was converted from an international conservation organization-BirdLife International which has been operating in Vietnam for 20 years in the field of nature conservation. Currently we are … Đọc tiếp Thông báo tuyển dụng Cán bộ Kế toán dự án

Cần tuyển dụng thực tập sinh (intern)

Trung Tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt là một Tổ chức Khoa học công nghệ, không vì lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là VUSTA). Trung tâm được chuyển đổi từ tổ chức bảo tồn quốc … Đọc tiếp Cần tuyển dụng thực tập sinh (intern)

CHÀO ĐÓN CHIM DI CƯ 2014

CHÀO ĐÓN CHIM DI CƯ là một seri các sự kiện diễn ra trên đường bay Trung Á Đông Á- Châu Úc để nâng cao nhận thức về những điều kỳ diệu của các loài chim di cư trên trái đất của chúng ta. Tổ chức bảo tồn chim Quốc tế BirdLife International và Hiêp hội … Đọc tiếp CHÀO ĐÓN CHIM DI CƯ 2014

Finding Spoon-billed Sandpipers in Vietnam

During the week of 16-21 December 2013, Viet Nature participated in a global census of Spoon-billed Sandpiper wintering grounds supported by the Royal Society for the Protection of Birds (RSBP).  This is the first time in Vietnam that bird conservation specialists have worked with bird watchers and volunteers to conduct the surveys in the coastal … Đọc tiếp Finding Spoon-billed Sandpipers in Vietnam

Welcome to the Birds events attracts Vietnamese nature lovers

In late November 2013, the “Welcome to the Birds” events were organized for the first time in Vietnam to observe one of nature’s most ambitious and long-distance migrants: the migration of birds from the breeding sites in the north to the warm wintering places in the south of the globe. The Welcome to the Birds … Đọc tiếp Welcome to the Birds events attracts Vietnamese nature lovers