Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt
TRIỂN LÃM VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
TRIỂN LÃM VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

TRIỂN LÃM VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Vào ngày 12/10/2019, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã tổ chức hoạt động triển lãm kết hợp tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã tại trường PTTH Đào Duy Từ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng…

VUSTA vinh danh Tập đoàn Maeda vì những đóng góp cho hoạt động phục hồi rừng bị nhiễm chất độc da cam tại Quảng Trị
VUSTA vinh danh Tập đoàn Maeda vì những đóng góp cho hoạt động phục hồi rừng bị nhiễm chất độc da cam tại Quảng Trị

VUSTA vinh danh Tập đoàn Maeda vì những đóng góp cho hoạt động phục hồi rừng bị nhiễm chất độc da cam tại Quảng Trị

HÀ NỘI – ngày 10/12/2019, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức “Hội nghị đánh giá hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc năm 2019 –…