Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Tham gia cùng chúng tôi

Hãy cùng tham gia vào các hoạt động của chúng tôi để bảo vệ sự đa dạng, phong phú của sinh học, động vật hoang dã và các hệ sinh thái tự nhiên của Việt Nam.

Là một tình nguyện viên, bạn sẽ tham gia vào cộng đồng của chúng tôi hoặc các sự kiện giáo dục như Chào đón chim di cư đến Việt Nam hay các sự kiện dã ngoại ngắm chim khác; quản lý thư viện và các hoạt động cộng đồng khác. Vui lòng để lại tên và số điện thoại liên lạc của bạn để chúng tôi có thể liên lạc với bạn trong các sự kiện sắp tới.

Là thành viên của Việt Nature Club, bạn sẽ tham gia các chuyến đi birding của chúng tôi và / hoặc đóng góp các bức ảnh về thiên nhiên và động vật hoang dã của bạn vào thư viện của CLB. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng cho chúng tôi biết tên và email của bạn để chúng tôi có thể gửi cho bạn thêm các thong tin chi tiết.

Chúng tôi sẽ luôn bảo mật thông tin liên lạc của bạn và sẽ không chia sẻ nó mà không có sự đồng ý trước của bạn.

Có, tôi muốn tham gia Thiên nhiên Việt với tư cách là:

Tình nguyện viên

  Thành viên câu lạc bộ Việt Nature