Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt
Ghi nhận hai loài cầy và nhiều loài động vật quý hiếm tại KBTTN Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Ghi nhận hai loài cầy và nhiều loài động vật quý hiếm tại KBTTN Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Ghi nhận hai loài cầy và nhiều loài động vật quý hiếm tại KBTTN Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Trong nỗ lực tìm kiếm Gà lôi lam mào trắng – một loài chim trĩ đặc hữu của Việt Nam, hiện đang trong tình trạng “Rất nguy cấp” theo sách đỏ của Tổ chức bảo tôn thiên nhiên thế giới…