Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

(English) TUYỂN TƯ VẤN VIÊN DỰ ÁN

Tư vấn thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững và chuẩn bị triển khai bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Việt Nature đang thực hiện giai đoạn 2 của Dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” (Dự án KNT) với mục tiêu: bảo tồn, duy trì lâu dài các giá trị đa dạng sinh học độc đáo của rừng Động Châu – Khe Nước Trong, tăng cường các dịch vụ sinh thái của khu vực, tham gia và cải thiện sinh kế của các cộng đồng địa phương phụ thuộc vào rừng. Tháng 1/2020, Dự án đã hoàn thành cuộc khảo sát và đánh giá khả thi nhu cầu thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững (HTXLNBV) gắn với việc phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC ở tỉnh Quảng Bình. Kết luận của báo cáo khảo sát chỉ ra rằng, tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Lệ Thủy nói riêng hoàn toàn có thể thành lập HTXLNBV trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, Để hiện thực hóa các khuyến nghị này cũng như để góp phần thực hiện mục tiêu của dự án, Việt Nature dự kiến mời tư vấn để hỗ trợ việc thành lập HTXLNBV và triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC với các thông tin chi tiết tại đây.

Tư vấn quan tâm vui lòng nộp bản Đề xuất trong đó trình bày cụ thể về phương pháp, thời gian và tiến độ triển khai, kết quả dự kiến, nhân sự, ngân sách thực hiện cùng với lý lịch công việc qua email đến ông Đào Quang Minh, Giám đốc dự án Khe Nước Trong, Email: minh.dao@thiennhienviet.org.vn ĐT: 024 6278 1380.

Thời hạn nộp: 5 ngày làm việc kể từ ngày 05/03/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *