Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Thông báo tìm tư vấn điều tra thảm và khu hệ thực vật rừng cho dự án Khe Nước Trong

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ sơ đăng ký (bao gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) tới đại diện của dự án Khe Nước Trong (chi tiết vui lòng xem thông tin bên dưới).

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 05/01/2015.

Điều khoản tham chiếu cho vị trí 

Điều tra thảm và khu hệ thực vật rừng Vùng dự án Khe Nước Trong-Động Châu, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Bối cảnh dự án

Cùng với Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và Ban quản lý Rừng phòng hộ Động Châu, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Thiên nhiên Việt) thực hiện dự án 5 năm với tiêu đề “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” (sau đây gọi tắt là “Dự án KNT”). Mục tiêu của dự án là thông qua sự hợp tác giữa Thiên nhiên Việt, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và BQL RPH Động châu xây dựng nền tảng hỗ trợ và quản lý khu vực rừng Khe Nước Trong và sinh cảnh xung quanh như một khu bảo tồn thiên nhiên, xứng tầm với giá trị đa dạng sinh học nổi bật của nó. Thiên nhiên Việt chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án.

Vùng dự án KNT nằm ở phía tây nam của tỉnh Quảng Bình, tiếp giáp và liên kết với Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa và Rừng phòng hộ sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị. Phía tây giáp với nước bạn Lào. Với diện tích khoảng 20.000 ha rừng lá rộng thường xanh trong giải Trường Sơn bắc. Đây là khu vực đầu nguồn của hai con sông lớn của tỉnh Quảng Bình bao gồm Sông Kiến Giang ở phía đông và Sông Long Đại ở phía tây. Thông tin đa dạng sinh học về thảm và khu hệ thực vật rừng của vùng dự án KNT còn rất hạn hẹp so với Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hiện tại khu vự dự án vẫn chưa có một đợt khảo sát nghiên cứu chính thức về thảm và khu hệ thực vật một cách chính thống.

Để góp phần cho công tác quản lý và bảo tồn trọn vẹn các giá trị đa dạng sinh học của vùng dự án, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia thực vật, cây rừng tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đánh giá về thảm và khu hệ thực vật rừng trong phạm vi vùng dự án.

Mục tiêu của hoạt động tư vấn

Nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về thảm và khu hệ thực vật của khu vực Động Châu-Khe Nước Trong, góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý và bảo vệ bền vững các thuộc tính đa dạng sinh học của vùng dự án.

Nhiệm vụ và kết quả mong đợi

1. Xác định, phân loại và mô tả các kiểu thảm thực vật trong phạm vi vùng dự án KNT, bao gồm cấu trúc tầng tán và các đặc trưng của từng kiểu thảm thực vật theo các đai độ cao khác nhau của vùng dự án KNT;
2. Phác họa trắc đồ/lát cắt rừng cho mỗi kiểu thảm rừng trong vùng dự án KNT
Điều tra và lập danh lục các loài thực vật cho khu vực dự án KNT với chú thích về dạng sống của mỗi loài (ví dụ như cây gỗ, cây bụi, dây leo);
3. Thu thập và làm tiêu bản đối với các loài thực vật quý hiếm, cũng như vậy đối với những loài cây gỗ lớn mà về mặt phân loại mới chỉ được đến chi;
4. Có thể có những nơi rừng quá nghèo kiệt (phần phía đông) đánh giá nhanh khả năng phục hồi tự nhiên của rừng;
5. Đề xuất các giải pháp lâm sinh thích hợp để phục rừng nếu thấy cần thiết;
6. Kết quả khảo sát sẽ được viết bằng Tiếng Việt với những nội dung chính sau:

  • Báo cáo kết quả xác định và phân loại các kiểu thảm thực vật trong vùng dự án KNT;
  • Mô tả, đánh giá và nêu bật giá trị của khu hệ và tài nguyên thực vật trong vùng dự án KNT;
  • Xác định những mối đe dọa đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên thực vật rừng ở vùng dự án KNT;
  • Đưa ra những kiến nghị và đề xuất về điều tra và nghiên cứu xa hơn nữa đối với khu hệ thực vật trong phạm vi vùng dự án KNT;
  • Dự liệu thông tin địa lý về các điểm, tuyến khảo sát và những ghi nhận các loài có ý nghĩa bảo tồn cao nếu có;
  • Dự liệu ảnh bao gồm sinh cảnh rừng, các kiểu thảm và các loài thực vật có giá trị bảo tồn.

Phạm vi hoạt động của tư vấn

Hoạt động điều tra khảo sát của tư vấn thực hiện trong phạm vi vùng dự án, khoảng 20.000 ha thuộc Rừng phòng hộ Động Châu, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Phạm vi của nhóm tư vấn

Nhóm tư vấn bao gồm các chuyên gia tư vấn độc lập người Việt Nam, có thể từ 1-2 chuyên gia với kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực rừng và khu hệ thực vật rừng của Việt Nam. Dự án sẽ cung cấp cán bộ hiện trường của dự án để hỗ trợ nhóm tư vấn trong quá trình khảo sát.

Thời gian dự kiến thực hiện

Trong vòng quý một năm 2015 từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2015.

Các tư vấn quan tâm và có khả năng đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian như trên xin vui lòng liên hệ và nộp đề cuơng kỹ thuật và tài chính cho:

Ông Lê Trọng Trải, Cố vấn kỹ thuật của dự án Khe Nước Trong

Điện thoại: 0978 520 006

E-mail: trai.letrong@thiennhienviet.org.vn