Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

education

CHÀO ĐÓN CHIM DI CƯ 2014
CHÀO ĐÓN CHIM DI CƯ 2014

CHÀO ĐÓN CHIM DI CƯ 2014

CHÀO ĐÓN CHIM DI CƯ là một seri các sự kiện diễn ra trên đường bay Trung Á Đông Á- Châu Úc để nâng cao nhận thức về những điều kỳ diệu của các loài chim di cư trên trái đất…