Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Ông Đào Quang Minh, Giám đốc dự án, Đại diện đoàn tham quan tặng quà lưu niệm cho TTH – FOSDA